2020-02-03  Lättbridge

Scoretavlor  PBN  Mer information

4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.

Plac Par Poäng   % Namn                  Klubb     

  1  3   72 57,1 Anders Falck - Christina Lindmo     Boden-Sävast BS
  2  7   70 55,6 Birgit Rönnbäck - Ulf Rönnbäck     Boden-Sävast BS
  3  1   66 52,4 Tomas Johansson - Margaretha Johansson Boden-Sävast BS
    8   66 52,4 Lisbet Vikström - Ingemar Vikström   Boden-Sävast BS
  5  4   62 49,2 Birgitta Enberg - Sonja Alakangas    Boden-Sävast BS

  6  2   58 46,0 Monika Markstedt - Carina Bergman    Boden-Sävast BS
  7  5   56 44,4 Birgitta Nilsson - Ruth Pääjärvi    Boden-Sävast BS
  8  6   54 42,9 Sören Lövkvist - Ann-Sofie Lövkvist   Boden-Sävast BS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 1              Bricka: 2              Bricka: 3            
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
6 5 3N N +1 SD  430    5 1   4 2 3S V +2 RK    -200  6 0   4 2 2H S +1 Skn  140    6 0
8 1 3N N +1 SD  430    5 1   6 5 4S V = R10   -420  4 2   6 5 4H S -1 R2    -50  2 4
4 2 1N N +3 SD  180    2 4   7 3 4S V +1 KE    -450  1 5   7 3 4H S -1 R8    -50  2 4
7 3 3K N +1 SD  130    0 6   8 1 4S V +1 KE    -450  1 5   8 1 4H S -1 Kkn    -50  2 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 4              Bricka: 5              Bricka: 6            
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
8 2 4H V -1 KE  100    6 0   1 4 4H N +1 RK  650    5 1   7 6 2H Ö +3 S10   -200  6 0
1 4 3N N -1 K10   -100  4 2   7 6 4H N +1 Rkn  650    5 1   5 3 4H Ö = S10   -620  3 3
5 3 4H V = Rkn   -620  1 5   5 3 4H N -1 RK    -100  1 5   8 2 4H Ö = R7    -620  3 3
7 6 4H V = Rkn   -620  1 5   8 2 3N N -1 RK    -100  1 5   1 4 4H Ö +1 Rkn   -650  0 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 7              Bricka: 8              Bricka: 9            
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
8 3 3H S +1 R2  170    6 0   1 7 3N V -1 H7   50    6 0   2 5 4H N = Skn  420    4 2
1 7 2S N = RK  110    4 2   2 5 2N V +1 H6    -150  2 4   6 4 4H N = Skn  420    4 2
2 5 4H S -1 R2    -100  1 5   6 4 2N Ö +1 S9    -150  2 4   8 3 4H N = Skn  420    4 2
6 4 4H S -1 R2    -100  1 5   8 3 2N V +1 H9    -150  2 4   1 7 2S Ö = H2    -110  0 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 10             Bricka: 11             Bricka: 12           
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
7 5 4S N +1 HE  650    6 0   7 5 3R S +1 S7  130    6 0   2 1 3N Ö -1 R8   50    6 0
3 6 4S N = HE  620    4 2   2 1 3R S = Skn  110    2 4   3 6 3N V = S10   -400  4 2
8 4 4H Ö -3 KE  300    2 4   3 6 3R S = S9  110    2 4   7 5 3N Ö +2 R8    -460  1 5
2 1 3H Ö -1 RE  100    0 6   8 4 3R S = SD  110    2 4   8 4 3N Ö +2 R10   -460  1 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 13             Bricka: 14             Bricka: 15           
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
1 6 5R Ö -1 K10  100    5 1   1 6 4H Ö -1 Rkn  50    5 1   1 6 3N N +1 SK  630    4 2
8 5 3N Ö -1 K5  100    5 1   8 5 4H Ö -1 RD   50    5 1   3 2 3N N +1 SK  630    4 2
3 2 3R Ö +1 KE    -130  2 4   4 7 3N Ö = RK    -400  2 4   8 5 3N N +1 SK  630    4 2
4 7 4S V = K4    -620  0 6   3 2 4H Ö = RK    -420  0 6   4 7 2N N +2 SK  180    0 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 16             Bricka: 17             Bricka: 18           
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
4 3 3N N = H5  400    5 1   2 7 6H N = RE  980    6 0   5 1 4S Ö -3 R8  150    6 0
5 1 5R S = Skn  400    5 1   5 1 5H N +1 Rkn  480    3 3   2 7 3K V = R5    -110  3 3
8 6 3S V -3 RK  300    2 4   8 6 4H N +2 RE  480    3 3   8 6 3K V = R7    -110  3 3
2 7 4K S +1 HE  150    0 6   4 3 5K N = H10  400    0 6   4 3 2R S -2 KE    -200  0 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bricka: 19             Bricka: 20             Bricka: 21           
Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng  Par Kontr  Ut  Resultat Poäng
3 1 1N Ö = S2    -90  4 2   5 4 3H S = SE  140    6 0   3 1 4H S +1 Rkn  650    4 2
5 4 1N V = S9    -90  4 2   6 2 5R V -1 H10  100    4 2   6 2 4H S +1 RE  650    4 2
8 7 2R V = HE    -90  4 2   3 1 1N Ö +2 H5    -150  1 5   8 7 4H S +1 RE  650    4 2
6 2 3N Ö = S3    -600  0 6   8 7 3R V +2 HD    -150  1 5   5 4 4H Ö +2 RK    -480  0 6


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.